Gyakornoki program 2.

Alap adatok

GINOP-5.2.4-16-2016-01211

Iktatószám: IKT-2017-101-I1-00005544
Projekt azonosító: GINOP-5.2.4-16-2016-01211

Örömmel értesítjük, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A Bátmonostori Nonprofit Kft gyakornoki programja - 2017” című, GINOP-5.2.4-16-2016-01211 jelű támogatási kérelmét Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 19 451 343 Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

„Gyakornoki program pályakezdők támogatására” c. felhívás alapján a(z)
Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint támogatást igénylő

Székhely:
6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3
Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: 0309117366
Adószám/adóazonosító jel: 14598643-2-03

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.01.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2016.11.24.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.03.31
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.06.29.

A Támogatás intenzitása: 100 %

Fő megvalósítási helyszín: 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3. Hrsz: 320

A projekt tartalma:

A gyakornokok teljesítményértékelése rendszeresen meg fog történni. Az 1.
mérföldkő elérése alkalmával is. Az 1. mérföldkő elérésekor 7 fő gyakornok
alkalmazásban lesz.

A gyakornokok az alkalmazásuk pillanatában meg fognak felelni a következő feltételeknek: 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor, iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik, a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, kivéve a jelen felhívás 3.4.1.1 bf) pontját, a fiatal az illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált.
A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott igazolás.

A gyakornokok teljesítményértékelését a vállalati gyakornoki kapcsolattartók fogják ellátni, akik megfelelnek a következő követelményeknek: A vállalati gyakornoki kapcsolattartó tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább három év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen és a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást igénylőnél.

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata, hogy a továbbfoglalkoztatási időszak lezárultával a támogatási időszakban értékelést adjon a gyakornok munkájáról a munkáltatóval egyeztetve, amely egyben referenciául szolgál a továbbfoglalkoztatást követő munkavállaláshoz is.

Munkahelyet teremtettünk! 7 fő részére

Beindítottuk 2 fővel a rászorulók részére az ingyenes szociális gondozást. Bevásárlás, gyógyszer íratás és kiváltás, otthoni munkák elvégzése tartozik a feladatok közé. 06.05. a héten besegítettünk a Kolpingnak az ebéd szállításába.

Gyakornoki program 2017-2018

Munkavállalók a programban

I. Jelenlegi aktív dolgozói létszám: 1 fő
II. Összesen felvett dolgozók létszáma: 10 fő
III. Ebből kilépett: 9 fő

9. Gatter Zoltán
8. Bogdán Zsolt
7. Bátyai Norbert
6. Benedek Krisztián
5. Mintál Adrienn
4. Szűcs Barbara
3. Urbán Laura
2. 2017.09.30. Varga Nikolett
1. 2017.05.31. Papp Barbara kilépett

10. Gatter Zoltán
9. Urbán Laura (2017.11.21 )
8. Mintál Adrienn
7. Varga Nikolett
6. Bátyai Norbert
5. Benedek Krisztián
4. Drobina Péter
3. Papp Barbara
2. Szűcs Barbara
1. Bogdán Zsolt

Beszerzések:

07.21. Vésőgép beszerzés
07.12. Fúrógép beszerzés
07.12. Számítógép és nyomtató beszerzésre kerültek
07.08. HONDA fűnyíró traktor megérkezett
07.04. Az állvány megérkezett

GINOP-S.2.4-16
A gyakornoki programot elkészítettük és beadtuk (2016 novemberében)

Feladatok:
melegedő parkettalakkozás
ravatalozó festése
cserjézés
11.15. ravatalozó tető javítás, cserje irtás
11.14. tűzifa vágás
11.10. melegedő lakkozás
kálvária fűnyírás
kertészeti tevékenység
temetőben fűnyírás
10.20. tűzifa vágás
emlékmű környékének rendbe tétele
idősek napja rendezvényhez kapcsolódó feladatok
szüreti felvonuláshoz kapcsolódó feladatok
virágültetés előkészítése, talajmarózás
emlékmű rendezés
fakitermelés
09.07. takarmány tárolás
08.28. fakitermelés
MTZ és pótkocsi műszaki vizsgára előkészítés
07.31. lecsófesztivál utáni terület és tereprendezés
07.24. vöröshagyma tisztítás, ládázás
07.17. takarmány zsákolás, festés, traktor munka
07.14. festés állványról, kertészkedés
07.12. épület nyílászárók festése, locsolás, kerti munka
07.10. temetőben égetés helyén cserjézés, 3. fokú hőség riasztás, munka 12-ig
07.07. locsolás, kertészkedés, faanyag festése
közterületi beton elemek, padok festése
06.27, 28, padok asztalok, szegélyek festése, kerti munkák
06.26. pótkocsi javítás, melegedő nyílászárók festése
06.23. pótkocsi hegesztés,, ajtók festése, fokhagyma szedés
06.22. betonelem gyártás
06.21. betonelem gyártás
raktár pakolás, anyagok válogatása (06.09.)
temető felperzselt részéről a megmaradt cserjék eltávolítása
06.01. temető kaszálás, torzs eltávolítás
temető égetés, kövek elhordása
temető szerves anyag mentesítés, háromszög kaszálás
temető kaszálás
temetőben túrás teregetés és hulladék rendezés
kálvárián fűnyírás
besegítés a baromfi tartás munkáiba
cserjézés
napraforgó bejárása
ablakok festése
ablakok festésre előkészítése
vakolat lefejtése
lábazat vésés
raktár kialakítás
raktár pakolás
szociális gondozás
bevásárlás, gyógyszer íratás és kiváltás

2017.06.01. A BJH Munkaügyi osztályát írásban megkerestük és munkaerő igényt nyújtottunk be a létszám pótlása érdekében.

2017.03.31. A BJH Munkaügyi osztályát írásban megkerestük és munkaerő igényt nyújtottunk be a létszám feltöltése érdekében.

Gyakornokok szakmák szerinti megoszlása

- szobafestő-mázló 1 fő
- szociális munkás 2 fő
- irodai ügyintéző 1 fő
- mezőgazdasági gépész 1 fő
- karosszéria lakatos 1 fő
- gépi forgácsoló 1 fő

2017.05.31. Papp Barbara kilépett

2017.07.03. a 8. fő felvétele a programban megtörtént
2017.05.23. a 7. fő felvétele a programban megtörtént
2017.05.04. az 5-6. fő felvétele a programban megtörtént
2017.04.26. a 4. fő felvétele a programban megtörtént
2017.04.18. a 3. fő felvétele a programban megtörtént
2017.04.12. a 2. fő felvétele a programban megtörtént
2017.03.31. az 1. fő felvétele a programban megtörtént

2017.03.27. Megkaptuk a Támogató okiratot.

A gyakornoki program megvalósítását 2017.03.27-n megkezdtük, folyamatosan keressük az embereket és intézzük a beszerzéseket.