Közhasznú tevékenységek

A vállalkozás fő tevékenységi körei
8130 Zöldterület - kezelés (Közhasznú fő tevékenység)
8129 Egyéb takarítás (Közhasznú fő tevékenység)

2019

A társaság a 2019 évi tervezéskor nem kapta meg az igényelt támogatást és az ehhez kapcsolódó létszámot (mindössze 5 fő, ügyvezető, adminisztrátor, + 3 fő) teljes munkaidős munkavállaló foglalkoztatható), így nem tud eleget tenni maradéktalanul az összes feladat elvégzésének. Az üzleti terv elkészítésekor több szakmunkást terveztünk alkalmazni, de erre nem kaptunk lehetőséget.

A Társaság havi 1.200.000 Ft támogatást kap közhasznú tevékenységre, amit feladatai elvégzésére fordít. Fontos megjegyezni, hogy a társaság súlyosan alulfinanszírozott!

2018

A társaság a 2018 évi tervezéskor nem kapta meg az igényelt támogatást és az ehhez kapcsolódó létszámot (mindössze 4 fő, ügyvezető, adminisztrátor, + 2 fő) teljes munkaidős munkavállaló foglalkoztatható), így nem tud eleget tenni maradéktalanul az összes feladat elvégzésének. Az üzleti terv elkészítésekor több szakmunkást terveztünk alkalmazni, de erre nem kaptunk lehetőséget.

A Társaság a havi 990.500 Ft támogatást kap közhasznú tevékenységre, amit feladatai elvégzésére fordít. Fontos megjegyezni, hogy a társaság súlyosan alulfinanszírozott!

2017

A társaság a 2017 évi tervezéskor nem kapta meg az igényelt támogatást és az ehhez kapcsolódó létszámot (mindössze 4 fő teljes munkaidős és 1 fő rész munkaidős munkavállaló foglalkoztatható), így nem tud eleget tenni maradéktalanul az összes feladat elvégzésének. Az üzleti terv elkészítésekor több szakmunkást terveztünk alkalmazni, de erre nem kaptunk lehetőséget. A Kft. költségvetéséből, Önkormányzati utasításra burkoltan kb 1.000.000 Ft összeggel támogatta a Konyhát, az ebédszállítással.

A Társaság a havi 990.500 Ft támogatást kap közhasznú tevékenységre, amit az alábbi feladatok elvégzésére fordít. Fontos megjegyezni, hogy a társaság súlyosan alulfinanszírozott!

2016

2016 évben megkötött szerződés (Vaskút-Bátmonostor polgármesteri hivatalok) szerint az Óvoda átkerül a Német Kisebbségi Önkormányzathoz.

A megállapodás szerint mindenféle munkafolyamat, szakipari és segédmunkás feladat elvégzése a Német Kisebbségi Önkormányzathoz tartozik, kivéve az épület felújítását.
Tehát a Nonprofit Kft. nem végez semmilyen feladatot az Óvodánál.
Feladatok elvégzése kapcsán az Óvoda dolgozói forduljanak a fenntartójukhoz.A Kft. költségvetéséből, Önkormányzati utasításra burkoltan kb 200.000 Ft összeggel támogatta a Konyhát, az ebédszállítással.

2015

A társaság a 2015 évi tervezéskor nem kapta meg az igényelt támogatást és az ehhez kapcsolódó létszámot, így nem tud eleget tenni maradéktalanul az összes feladat elvégzésének. Az üzleti terv elkészítésekor több szakmunkást terveztünk alkalmazni, de erre nem kaptunk lehetőséget.
Az Önkormányzat konyháját mintegy 380.000 Ft összeggel egyenértékű munkával támogattuk.

Nyílt és zárt csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása

Árok tisztítás, víz leengedés, árokpartok rendbe tétele

Hó eltakarítás, és síkosság mentesítés területei

Polgármesteri hivatal előtt, parkoló, járda
Orvosi rendelő előtt, parkoló, járda
Bölcsőde előtti járda és parkoló
Plébánia előtti járda
Művelődési ház előtti járda
Temető burkolt útjai és járdarésze
Könyvtár előtti járda
Templom bejárathoz vezető járda
Konyha előtti járda és közterület
Rendezvényház előtti járda
Település belterületi úthálózaton hó eltakarítás
Ezen szakaszoknak kritikus pontjain síkosság mentesítés
Autóbuszmegállók, autóbuszvárók
Közterületek, járdák, parkolók
2016. szeptemberig: az óvoda előtti járda és udvar rendben tartása

Községüzemeltetési feladatok

Út, híd karbantartás,
Közútkezelés, forgalomtechnikai berendezések, jelzőtáblák elhelyezése Útpadkák karbantartása,
Föld árkok létesítése, karbantartása utak nyílt árkos rendszerének karbantartása
Közúti jelzőtáblák javítása, pótlása, kihelyezése
Útburkolati jelek felfestése és fenntartása szükség esetén útburkolati jelek felfestése, létesítése
Autóbuszmegállókban elhelyezett utasvárók javítása, festése, üvegezése utasvárók bontása, áthelyezése

Zöldterület karbantartása

Középületek, belterületi zöldterületek karbantartása,
Fűnyírás, gereblyézés, hulladék elszállítás, játszóterek karbantartása, parkfenntartás, parkgondozás, virágládák gondozása templomkert rendben tartása
Temetőben általános parkgondozás
Középületek udvarainak rendben tartása, közterületeken fű és levél gereblyézése, tisztán tartása
Rendszeres szemétszedés a közterületeken

Érdeklődni:

A KAPCSOLAT menü alatti elérhetőségeken, http://bmnonprofitkft.hu/kapcsolat