Mezőgazdasági termelés

Fűnyírás a lakosság részére

A lakosság részére az utcai, lakóházak előtti területekre (családi ház és út, vagy árok közti terület) egységesen 1500 Ft a fűnyírási díj.

Nem tartozik a kedvezményes kategóriába az ingatlan egyéb területein végzett kaszálás (pl. kert, udvar), itt vagy az 1500 Ft-os tarifa, és/vagy az ezt meghaladó üzemanyag fogyasztás esetén, az elhasznált üzemanyag mennyiség alapján kerül a díj megállapításra.

Vállalkozásunk 2012 évtől hosszú távú bérleti konstrukció keretében, műveli az Önkormányzat mintegy 24 ha földterületét. Ezekből a területekből időközben bérbeadásra és értékesítésre került a volt meggyes és a vaskúti úti terület.

2018.évben kikerült a területekből a vaskúti út melletti 6 ha -os terület
2017. évben kikerült a területekből az ÖK erdő melletti rész.
2014. évben a területekből kikerült a volt meggyes területe.

2019 évre tervezett feladatok

-tárcsázás+hengerezés
-a tarlót totális szerrel kezeltük

Őszibúza termesztés: a faluvégei területen 186 q búzát takarítottunk be. A megtermelt mennyiséget értékesítettük. Dióban 30 q terményt takarítottunk be.

-homoktövis területen tárcsázás, totális szerrel kezelés
-diósban műtrágyázás, kézi gyomirtás, betakarítás
-akác gyomlálás
-parlagfű mentesítések
-akác ültetés
-kukorica kultivátorozás
-kukorica gyomirtás,
-dió csemeték konténerbe ültetése, nevelése
-kukorica magágyelőkészítés és vetés, műtrágyázás
-kalászosok gombaölő permetezése
-kalászosok műtrágyázása
-kombinátorozás (03.20.)
-kukorica terület műtrágyázása (03.20.)
-őszi kalászosok műtrágyázása
-szántóterület zárása
-akác csemete beszerzés

2018 évben beszerzésre került A STARTMUNKA program keretén belül:

1 db AGRIA, 3 méteres gabonavetőgép

2018 évre tervezett feladatok

kukorica vetésterület:
csemegekukorica vetés I. 04.27.
vetés 04.23.
kombinátorozás + hengerezés 04.23.
kombinátorozás
tavaszi szántás
műtrágya szórás

őszi árpa:

műtrágya szórás
gyomirtás

2017 évi mezei leltár

Faluvégei terület (1 ha):
- őszi árpa vetés +vetőmag+magszállítás+3 fő
- kombinátorozás
- kombinátorozás
- szántás
- tárcsázás
- műtrágyaszórás (2 fő) 1,0 ha kukorica tarlón műtrágya szórás
Vaskúti úti terület
- őszi gabona vetés+vetőmag+magszállítás+3 fő
- kombinátor
- műtrágya szórás+műtrágya+műtrágya szállítás+2fő
- kombinátor
- szántás
- tárcsázás+zárás
- tarlóhántás+zárás

2017 évben beszerzésre került A STARTMUNKA program keretén belül:

1 db kombinátor
1 db kultivátor
1 db 6 soros vetőgép

Korábbi beszerzések

1 db tölcséres műtrágyaszóró
1 db szántóföldi permetező
1 db XT tárcsa
1 db simítót készítettünk saját kivitelezéssel

2017 évre tervezett feladatok

Vaskúti úti és faluvégi terület
- őszi árpa vetés
- kombinátorozás
- műtrágya szórás
- kombinátorozás
- szántás
- 10.20. kukorica betakarítás, 12,6 t
- MTZ traktor és pótkocsi műszaki vizsgáztatása
- Startmunka területen: szántás, kombinátorozás
- tárcsázás+zárás
- 08.14. temető gyomirtás
- temető gyomirtás
- temető gyomirtás
- 6 ha terület szántása 10.09.
- 6 ha terület tárcsázása és hengerezése
- parlagfű kaszálás, 07.14.
- tarlóhántás 07.04.,06, hengerezés, 07.07.
- őszi búza betakarítás 07.03., 10,9 t+ 1 pótkocsi a műhelyben
- kultivátorozás 06.08.
- kukorica gyomirtás
- kultivátorozás
- növényvédelem, gombaölő szeres kezelés+ lombtárgya a gabonára, gyomirtós kezelés a kukoricára
- műtrágya szórás 05.12.
- csapadékvíz levezetés 05.10.
- vetés 04.25.
- kombinátorozás 04.24.
- növényvédelem
- műtrágya szórás

2016 évre tervezett feladatok

Temetővel kapcsolatos feladatok:

- gondozatlan sírok rendbe tétele
- ravatalozó mögötti rész tárcsázása 2 alkalommal
- általános parképítési munkálatok keretében a gondozatlan sírok rendbe tétele
- folytatjuk az oda nem illő fák eltávolítását
- irtjuk az elburjánzott sövényeket
- rendszeresen kiürítjük a hulladékgyűjtőket
- fűnyírás

2017 Évi munkák, mezei leltár

vaskúti úti terület
- őszi búza vetés
- kombinátorozás
- simítózás
- tárcsázás
- tárcsázás
- műtrágya szórás
- szárzúzás

- kukorica betakarítás 9,7 tonna (11.05.)
- napraforgó betakarítás, 7,4 tonna (09.18.)
- napraforgó gombaölő szeres kezelése
- egyszikűek elleni gyomirtás
- express gyomirtás
- kézi kapás bejárás és a selyemkóró eltávolítása
- napraforgó kikelt
- vaskúti úton: műtrágyaszórás, tárcsázás, simítózás, totális gyomirtószer alkalmazása, vetés, növényápolás
- kukorica gyomirtás 06.09.
- kukorica gyomirtás, 05.26.
- kukorica kikelt
- kukorica terület gyomirtása totális gyomirtóval
- kukorica vetés
- Petőfi S. u végében: tárcsázás, simítózás, vetés, növényápolás

Startmunka terület

- saraboló kapálás
- cékla vetés
- bab vetés
- saraboló kapálások
- szegélyek gyomirtózása
- Zöldség, sárgarépa, hagyma, paprika kikelt
- 04.12. vetés a Petőfi S. u végében lévő területre
- Startmunka területen: tárcsázás, simítózás, hengerezés, vetés, totális gyomirtószer alkalmazása, gyomirtás, kapálás, növényápolás

- Focipályával szemközti parlagterület gyomtalanítása, fa ültetés, sorok gyomirtása

2015 évre tervezett feladatok

A kukorica betakarítása megtörtént.
A kukoricatarlóra NH4NO3 műtrágyát szórtunk és tárcsával leforgattuk.

Tritikálé betakarítása megtörtént.
A betakarítás után tarlóhántást és zárást végeztünk.

Tarlóművelés: tarlóhántás, hengerezés

Őszi és tavaszi vetések esetében

- 05.14. műtrágyaszórás (vaskúti u.)
- 05.11. kukorica vegyszeres gyomirtás, Imperial
- 04.28. műtrágya szórás (Petőfi s. u vége)
- 04.27. műtrágya szórás, vaskúti út
- 04.22. kukorica vetés (Petőfi s. u vége)
- 04.08. talajelőkészítés tavaszi vetés alá (tárcsázás, simítózás, hengerezés)
- 04.01. tavaszi fejtrágyázás
- a tavaszi fejtrágyázást február végén, az esők előtt elvégeztük (NH4NO3)
- növényvédelem és gyomirtás
- betakarítás
- tarlóhántás, zárás

Tavaszi vetéseknél

- talaj előkészítés
- gyomirtózás
- vetés
- növényápolás
- betakarítás
- szárzúzás
- tarlóművelés

2014 év, tavaszi munkák

A területeinkre napraforgó vetést tervezünk

- talaj előkészítés
- műtrágyázás
- vetés
- hengerezés
- vegyszerezés, gyomirtózás, alapkezelés
- vegyszerezés, az egyszikű gyomok irtása szelektív gyomirtószer alkalmazásával
- a vaskúti úti területen felütötte magát a selyemkóró, szelektív kézi kapálással tisztítottuk meg a területet
- a falu végénél lévő területeken kikelt a parlagfű, azt is szelektív kézi kapálással tisztítottuk meg

A rendelkezésre álló területeink közül a Petőfi S. utca végében lévő 2 db földterületet és a vaskúti út mellett található földterületet műtrágyáztuk, napraforgóval elvetettük és gyomirtóztuk. Az elvetett terület ~11 ha.

A betakarítás 2014. 09. 20-n megtörtént. Az adatok kiértékelése folyamatban van.

A napraforgót betakarítottuk, leadott mennyiség: 16,62 tonna.

2014-2015 évi gazdasági időszak

A mezőgazdasági területek hasznosítása 2015 évben terveink szerint őszi kalászosokkal történne.

A napraforgó betakarítás után megkezdjük a talaj előkészítést az őszi vetések alá.

2014 őszre tervezett feladatok

- szárzúzás
- totális gyomirtózás
- műtrágya szórás
- tárcsázás
- zárás
- tárcsázás
- vetés

2014 év őszi feladatok végrehajtása

- szárzúzózás: megtörtént
- totális gyomirtós kezelés: megtörtént
- műtrágyázást elvégeztük
- területek tárcsázása és simítózása megtörtént
- a vaskúti út melletti területet tritikáléval elvetettük
- a vetés kikelt, szépen zöldel

2013

Őszi kalászost termesztettünk, a vaskúti út melletti területekre tritikálét, az 51-es út mentén és a Petőfi S. utca végében takarmány búzát vettetünk.

2012

Napraforgót termeltünk a faluvégi területeinken, a többi területet ugaroltuk

Vodica herbállal kapcsolatos események

2014 évi Önkormányzati döntés

Az Önkormányzattól korábban bérelt földterületek közül az un. "meggyes" területét a Nonprofit Kft. tulajdonosa, - Bátmonostor Község Önkormányzata - alhaszonbérbe adta a Vodica Herbál Kft. részére.
Így ez a terület kikerült a Nonprofit Kft. által bérelt területek köréből.

A Bátmonostori Nonprofit Kft. vezetésének (Felügyelő Bizottság, ügyvezető) semmilyen kompetenciája nem volt a döntés meghozatalában, a jelen szerződésbe foglalt tartalomért, és annak következményeiért a mindenkori Képviselő testület és a polgármester a felelős.

Érdeklődni:

A KAPCSOLAT menü alatti elérhetőségeken, http://bmnonprofitkft.hu/kapcsolat