Pályázatok melyeken részt vettünk

  1. A Bátmonostori Nonprofit Kft. saját jogon, 2014 évben pályázott. A TÁMOP, munkaerő fejlesztés során, 1 fő alkalmazásának támogatását nyertük meg, '~900.000 Ft értékben.
  2. A Bátmonostori Nonprofit Kft. saját jogon pályázatot készített a következő témában: „Pályázati felhívás - Magyarország belügyminisztere pályázatot hirdet a 2014. évben megvalósítható új típusú közfoglalkoztatási programok kidolgozására” 2014 év januárjában a BM által kiadott lehetőséggel élve a Kft. Ügyvezetője elkészítette a Kreatív betontermékek pályázatkoncepcióját. Az elkészített anyagot az Önkormányzat nyújtotta be a kiíróhoz. Jelenleg várjuk a pályázat elbírálását.
  3. A pályázatot megnyertük! Sajnos az időleges forráshiány miatt tartalék listára kerültünk. A teljes pályázattal kapcsolatos tájékoztató megtekinthető a KÖZÉRDEKŰ ADAT menüpont alatt http://bmnonprofitkft.hu/kozerdeku_adatok_szolgaltatasa
  4. A Bátmonostori Nonprofit Kft. saját jogon, 21.330.700 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 10 fő fiatal pályakezdő foglalkoztatására. A részletek kidolgozása folyamatban van.
  5. A Bátmonostori Nonprofit Kft. saját jogon pályázott a következő tárgyban: KreaTeam egyesület, közösségfejlesztés, 160.000 Ft a Pályázathoz tartozó önrészt kifizettük és az anyagot átadtuk a Civil egyesületnek
  6. A Bátmonostori Nonprofit Kft. saját jogon pályázott a következő tárgyban: TÁMOP, munkaerő fejlesztés, 3 fő alkalmazásának támogatását nyertük meg, mintegy 2.600.000 Ft értékben vettük igénybe támogatást.
  7. A Bátmonostori Nonprofit Kft. saját jogon pályázott a következő tárgyban: Darányi terv, Rendezvényterem felújítás, 20.000.000 Ft nettó finanszírozást nyertünk a volt pártház épületének felújítására. 2013.12.31. A rendezvényház tetőszerkezete és héjazata megújult. 2014 évbeni feladatok - tetőtér beépítése - lépcsőház építése - alsó szint szigetelése - nyílászáró csere - alsó szint javítása - épületgépészeti szerelések elvégzése 2014.08.20. A felújítási ütemet a kivitelező nem tudja tartani, ezért módosítani kell a szerződés határidőre vonatkozó részét. A kivitelezés akadozása miatt többször egyeztetést és helyszíni ellenőrzést kezdeményezett a Nonprofit Kft. vezetése. A kivitelező, korábbi nem a Beruházóval folytatott megbeszélésre hivatkozva próbált egyes szerződésbe foglalt kötelezettségéből kibújni. Az egyeztetéseknek, ellenőrzéseknek és a Kft. Vezetés határozott fellépésének köszönhetően a kivitelezési munka visszatért a normál kerékvágásba. A műszaki ellenőri felügyelet folyamatos. A kivitelezői szerződés 2014. október 12-ig meghosszabbításra került. A beruházáshoz kapcsolódó napelemes erőmű kivitelezésére megkötöttük a szerződést, annak átadása szorosan kapcsolódik a kivitelezői szerződés határidejéhez. A pályázathoz kapcsolódó végleges határidő 2014. december 31.
  8. A Bátmonostori Nonprofit Kft. saját jogon pályázott a következő tárgyban: Leader, Temető rendbetétele 10.000.000 Ft összegre pályáztunk Terveink szerint a ravatalozó külső részét tettük volna rendbe és elvégeztük volna a cserjézést és a faállomány beállítását a temető egész területén. Sajnos technikai hiba miatt nem nyert a pályázatunk.
  9. A Bátmonostori Nonprofit Kft. saját jogon pályázott a következő tárgyban: USZT, Gyakornoki program 21.000.000 Ft 10 fő támogatásra pályáztunk 2013 évben, amelyet 2014 évben bírálták el, sajnos számunkra kedvezőtlenül. Mivel a pályázatunk szakmailag jó volt, így ismét beadtuk a 2014 évben az elutasítást követően.
  10. A Bátmonostori Nonprofit Kft. saját jogon pályázott a következő tárgyban: Kisbusz beszerzés 10.000.000 Ft 2013 évben kisbusz beszerzésre pályáztunk, amelyben 2014 évben eredményesen zártunk. A pályázat értelmében 10.000.000 Ft-ot nyertünk VW, 8 személyes kisbusz beszerzésére. A közbeszerzés megtörtént, kiválasztottuk a szállítót. Előzetes információink szerint az új gépkocsi 2014 november hónapban várható. 2014.08.20 A gépkocsi beszerzése folyamatban van, jelenleg a banki ügyintézés folyik. 2014.11.04. A gépkocsit átvettük, az előírásnak megfelelően felmatricázva. Jelenleg a kifizetési kérelem beadásán dolgozunk. Sikerült a kifizetési kérelmet beadnunk.

Oldalak