Tésztaüzem és helyi értékek bemutató ház létrehozás

A Járási Hivatallal karöltve elkészítettük a létrehozandó tésztaüzem koncepcióját. Az előzetes elképzeléseket eljuttattam a Belügyminisztériumba. A terv szerint megvásárlásra került volna Páll István családi háza a hozzá tartozó telekkel.
Az ingatlant építésszel felmérettem, és a BM valamint a Kecskeméti Kormányhivatal képviselőivel is áttekintettük a lehetőségeket, a végrehajtás elindítása érdekében kérvényt nyújtottam be a BM-hez.
Az elképzelés szerint megemeltük volna a tojóállományt 2000 db-ra és az éppen nem értékesített tojást dolgoztuk volna fel házi tésztává. A tervezett beruházási összeg nagyságrendileg 35-40 millió Ft.
Mindkét helyről támogatásukról biztosítottak, de az Önkormányzati támogatás hiányában a terv elhalt.