Személyszállítás

Személyszállítás 7 főig

A Nonprofit Kft. a rendelkezésre álló kisbusszal személyszállítást vállal.

VOLKSWAGEN 7+1 fős kisbusszal személyszállítást vállalunk (vontatmány nélkül).

Irányadó tarifa: 100 Ft/km, vagy 3500 Ft/óra +Áfa
Minimum számolandó óradíj: 2 óra

Az irányadó tarifák semmilyen egyéb díjat nem tartalmaznak (pl. autópálya díj stb.), ha ilyenek felmerülnek az utazás alkalmával, azok a tarifával együtt kerülnek számlázásra.

IVECO busz

Pintér János gépkocsi vezető 2015.02.28-ig (~1 évig) volt a Bátmonostori Nonprofit Kft. alkalmazottja.

Pályafutását az Önkormányzatnál folytatja.

A státusa átkerült a Bátmonostori Önkormányzathoz.
2014.03-2015.03. közti időszakban Társaságunk biztosítja a Polgármester Úr szóbeli utasításának megfelelően a Bátmonostori Önkormányzat tulajdonában lévő IVECO 19 személyes autóbuszhoz a gépkocsi vezetőt. Ennek a kiadás elemnek a költségei (bér, közterhek) nem szerepelnek a Kft. 2014 évi üzleti tervében, így fedezete sincs.

Így feladatunk az általános iskolás gyermekek Vaskútra való át és visszaszállításhoz biztosítani az autóbusz vezetőt.

Gépkocsi vezető: Pintér János

A rendelkezésünkre álló szabad kapacitást bérbe lehet venni. Szabad kapacitásunk elsősorban a tanítási szünetek idején keletkezik.

Az autóbusz bérléséről érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet, a számlát is a Hivatalban állítják ki, a bevétel is a Polgármesteri Hivatalt illeti meg.

Érdeklődni:

A KAPCSOLAT menü alatti elérhetőségeken, http://bmnonprofitkft.hu/kapcsolat