Temetkezéssel kapcsolatos, fizetendő díjak

Az Úr Jézus mondja:

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él, és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed e ezt,"

János evangélium 11,25-26

1.melléklet …./2013.(…..) önkormányzati rendelethez

A vállalkozók által fizetett díjak

(1) Az üzemeltető közreműködésének díjai:

a.) Temetkezési vállalkozó:
Temetésenként 1.200 Ft/ alkalom + áfa
Ravatalozó bérleti díja 2.000 Ft/ alkalom + áfa

b.) Síremlékkészítő vállalkozó:
c.)Síremlék elhelyezése, felújítása, átalakítása, tisztítása:

Egyszemélyes sírhely, urnasírhely 1.200 Ft + áfa
Kétszemélyes sírhely 2.400 Ft + áfa
Sírbolt létesítése 4.800 Ft + áfa

(2) Temető fenntartási hozzájárulás minden a temető területén tényleges munkavégzési tevékenységet végző vállalkozótól:

1.200 Ft/nap + áfa

(3) A temetőbe való behajtás díja: 1.200 Ft/nap + áfa
(e rendelet 8. § (7) bekezdés d.) pontjában foglalt esetben)

Befizetések teljesítése

Bátmonostori Nonprofit Kft.
Bátmonostor Hunyadi u. 3
Munkanapokon: 8-12 óráig

Tel: 06-70/39-01-020

2. melléklet../2013. (…..) önkormányzati rendelethez

A temetői sírhelyek megváltási díja

Első megváltás díja

Egyes sírhely: 25 év 4.000 Ft + áfa 5.080 Ft
Kettős sírhely: 25 év 8.000 Ft + áfa 10.160 Ft
2 személyes sírbolt: 60 év 16.000 Ft + áfa 20.320 Ft
4 személyes sírbolt: 60 év 32.000 Ft + áfa 40.640 Ft
6 személyes sírbolt: 60 év 48.000 Ft + áfa 60.960 Ft
Urnasírhely: 10 év 9.000 Ft + áfa 11.430 Ft

Újraváltás díja

Az újraváltás díja - kivéve a Kormr. 18. § (2) bekezdésében meghatározott esetet - az első megváltás díjával egyezik meg. A szociális temetésre igénybe vett sírhely, urnasírhely újraváltási díja a nem szociális temetés esetén alkalmazott első megváltási díjjal azonos

Rátemetési díja

a.) koporsós rátemetés esetén a temetéskor érvényes megváltási díj időarányos részét kell meg megfizetni.
b.) urna koporsós temetési helyre történő rátemetése esetén 4.500 Ft + áfa

Urnafalas temetés

A kolumbárium a hamvasztás után az urnák befogadására kiképzett hely a temetőben.

2014. szeptember második hetében elkészítettük a kolumbárium alapozását és elkezdtük felépíteni a komplexumot.

Terveink szerint 36 urnafülke készül, ami hosszabb időre elegendő lesz.

Az urnafülkéket a sírhelyekhez hasonlóan kell megváltani és rendezni kell a temetéssel kapcsolatos költségeket.

A megváltott urnafülkék további gondozása és zárása a hozzátartozók feladata.

Érdeklődni:

A KAPCSOLAT menü alatti elérhetőségeken.

Befizetések teljesítése

Bátmonostori Nonprofit Kft.
Bátmonostor Hunyadi u. 3
Munkanapokon: 8-12 óráig

Tel: 06-70-39-01-020